สถานที่ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์” สำหรับสถานที่ผลิตของผู้ควบคุมการผลิตระดับแถวหน้า

参加申込