กิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษา โดยผู้ควบคุมการผลิตระดับแถวหน้า

กิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษานี้ จะให้นำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพท์ ผู้นำเสนอเองจะดำเนินการแบ่งภาระหน้าที่อย่างไรต่อการจัดการกับปัญหานั้น ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตระดับแถวหน้า และเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ทำงาน และผู้เข้าร่วมงานก็จะทำการลงคะแนนโหวตจากการจัดการปัญหาที่ได้นำเสนอไป รายละเอียดของการจัดการปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ได้รับ “ประกาศเกียรติคุณ”

สารจาก ศ.ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

kosin

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสากลว่า บริษัทญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการบริหารการผลิตและการปรับปรุงใน งานการผลิต โดยเป็นที่ประจักษ์ในผลงานที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก คำว่า “KAIZEN” เป็นเพียงคำทั่วไป คำหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “การปรับปรุงให้ดีขึ้น” แต่ปัจจุบัน คำนี้ได้กลายมาเป็นคำสากลที่ใช้กันทั่วโลก โดยเฉพาะในการปรับปรุงงานซึ่งไม่เฉพาะงานการผลิตเท่านัน แต่รวมไปถึงการปรับปรุงในงานสำนักงานและ อื่นๆ ด้วย แสดงให้เห็นว่า วิธีการและเทคนิคในการปรับปรุงงานของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับและเป็นเรื่องที่น่าศึกษา ในปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิตได้เข้ามาลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งนับว่า เป็นเรื่องดีสำหรับทั้งสองประเทศ เพราะการผลิตของเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นพื้นฐานของการสร้างความ แข็งแกร่งและมั่งคั่งของชาติ ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตสินค้าของญี่ปุ่นย้ายมาฝังรากใน ประเทศไทย การที่สมาคม JMA ได้จัดงาน JMA GENBA Management Conference & Award in Thailand ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ไบเทก ซึ่งเป็นการนำเอาผลการปรับปรุงงานการผลิตมาประกวดกันเพื่อเผย แพร่เทคนิคชั้นนำ นับเป็นการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการ ผลิตในอุตสาหกรรมในการได้เผยแพร่ผลงานและได้เรียนรู้เทคนิคการปรับปรุงงานซึ่งกันและกัน จึงอยากเชิญ ชวนให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผู้บริหารการผลิต เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและเข้า ร่วมงานนี้

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลข่าวสาร

参加申込