สถานที่ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์” สำหรับสถานที่ผลิตของผู้ควบคุมการผลิตระดับแถวหน้า

ข้อมูลข่าวสารแนะนำ

 1. 2017monodukuri
 2. sci003
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 3. sci002
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 4. sci001
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 5. การประชุมของผู้ควบคุมการผลิตระดับแถวหน้า : คุณ โนบุฮิโกะ ทางาชิระ สมาคมการจ…